چهارشنبه, 29 مرداد 1393 Email  Rss
         
معرفی خدمات ارائه شده در واحدهای پستی استان بوشهر

سرویس پست عادی

شامل نامه ها و مطبوعاتی هستند که فرستندگان روی آنها تمبر الصاق نموده و در صندوق پستی انداخته یا به باج های پستی تحویل میدهند و مرسوله بصورت عادی در جریان کار،مبادله و به مقصد ارسال میگردد و هیچگونه ثبت و ربطی روی آن صورت نمی گیرد

مراحل انجام کار بشرح دیاگرام زیر است :

 

 

سرویس پست سفارشی

در این سرویس پس از دریافت مرسوله از مشتریان به آنان رسید داده می شود.متقاضیان استفاده از این سرویس می توانند انواع مرسولات از قبیل پست نامه، مطبوعات ، کارت پستال ، بسته کوچک و امانات را از این طریق به مقاصد مورد نظر خویش ارسال نمایند در هنگام تحویل مرسوله به گیرنده تاییدیه اخذ می شود و این امکان برای فرستنده وجود دارد که سرنوشت مرسوله خود را پیگیری کند. و در قبال مفقودی یا ضایع شدن مرسوله،پست موظف به پرداخت غرامت میباشد. این سرویس از لحاظ سرعت در تحویل و توزیع با سرویس عادی تفاوتی ندارد فقط امکان اخذ رسید و پیگیری برای مشتریان وجود دارد

مراحل انجام کار بشرح دیاگرام زیر است :

پست پيشتاز

زندگي و فعاليت اقتصادي در عصر نوين به سرعت و كيفيت بالاي خد مات پستي نيازمند و وابسته است . شركت پست با راه اندازي پست پيشتاز، اين انتظار و نياز مردم و نيز شركتهاي بازگاني- اقتصادي را براورده ساخته است. پست پيشتاز، سريع ترين سرويس پستي است كه كليه عمليات پستي ان از لحظه قبول مرسوله تا توزيع در داخل، در كوتاه ترين زمان ممكن انجام مي شود بهبود  و سرعت بخشيد ن به سرويس پست پيشتاز، مستلزم توجه مشتريان گرامي به نكات زير است.

1-    استفاده از كد پستي، انجام سريعتر و دقيق تر عمليات پستي را ميسر مي سازد

2-   استفاده از پوشش مناسب جهت بسته بندي مرسولات از اسيب رسيدن به محتويات مرسوله جلوگيري مي كند.

3-  در صورتي كه مرسوله بيمه باشد، غرامتي مطابق با ارزش اظهار شده و در غيراينصورت ، مطابق مقرارت و متناسب با كرايه پستي پرداخت مي شود.

4-  در صورت عد م حضور گيرنده در نشاني، مرسوله پس از دوبار مرا جعه به نشاني گيرنده، به مدت 5 روز در مقصد نگهداري و سپس به فرستنده دعوت داده مي شود.

5-   نشاني ها را درست، كامل و خوانا(به همراه تلفن هاي تماس گيرنده) بنويسيد.

6-  جهت اداهي از زمان و صول مرسوله به گيرنده خود به جدول زمانبندي نصب شده در دفاتر پستي مي توان مراجعه كرد.

7-   در صورتي كه مرسوله حاوي اوراق بهادار و يا اشياي قيمتي باشد، بايد از سرويس بيمه پيشتاز استفاده كرد.

8-  در صورت عدم دسترسي به شخص گيرنده در نشاني هاي مراكز دولتي، نظامي، اموزشي و با مجتمع هاي مسكوني، مرسوله به دبيرخانه و يا نماينده تعيين شده تحويل مي گردد.

9-  در صورت نياز به اگاهي از سرنوشت مرسوله مي توان از غرداي روز تحويل، حداكثر تا سه ماه بعد، از طريق واحد پستي مبداء اقدام نمود.

10-    مسير مرسوله پست پيشتاز را مي توان از طريق سايت شركت پست به ادرس www.irpost.com رد گيري نمود.

مراحل انجام کار بشرح دیاگرام زیر است :

 

پست پيشتاز دو قبضه داخله

1.عنوان : پست پيشتاز دو قبضه داخله . 

2.هدف :  قبول وتوزيع مرسولات پستي در كوتاهترين زمان ممكن به نحوي كه فرستنده از دريافت مرسوله توسط گيرنده اطمينان حاصل نمايد  .  

3.دامنه عملكرد : فرستنده ، گيرنده و شركت پست ج . ا .  ا .   

4.تعريف سرويس :  پست پيشتاز  EMS سريعترين سرويس پستي كشور است كه كليه عمليات پستي آن ازلحظه قبول مرسولات تا توزيع در كوتاهترين زمان ممكن انجام ميگيرد .

در حال حاضر مرسولات قبول شده در تهران و مراكز استانها به مقصد مراكزاستانها و بيش از يكصد شهر ديگر ظرف مدت 24 ساعت به گيرندگان تحويل مي گردد . حداكثر زمان تحويل يك مرسوله پيشتاز درون شهري به گيرنده 12ساعت و براي شهرستانها 24 تا 48ساعت است .  فرستنده براي اطمينان خاطر از تحويل مرسوله به گيرنده مي تواند از پست پيشتاز  دو قبضه  استفاده كند . در اين سرويس هنگام دريافت  مرسوله ازفرستنده قبض دوم به مرسوله پيوست و هنگام تحويل مرسوله قبض مذكور توسط گيرنده امضا شده و  توسط پست پيشتاز به  آدرس  فرستنده عودت مي گردد .   

5- مراحل انجام كار :

1-5- مراجعه فرستنده به باجه مربوطه ودريافت لفاف مناسب (پاكت ، كارتن و …  )  .

2-5- درج آدرس دقيق پستي بر روي لفاف توسط فرستنده.

3-5- تحويل مرسوله به متصدي باجه .

4-5-كنترل مرسوله از لحاظ نوع لفاف و آدرس نويسي توسط متصدي باجه.

5-5- تحويل كارت EMS66 (قبض دوم )و EMS50 ( قبض رسيد پستي)به فرستنده توسط متصدي باجه .  

6-5-تكميل فرم هاي ياد شده توسط فرستنده وتحويل آن به متصدي باجه .

7-5- توزين مرسوله ومحاسبه كرايه پستي بر اساس تعرفه مصوب و الصاق تمبر و يا نقش تمبر به ميزان كرايه پستي متعلقه و اخذ وجوه مربوطه از فرستنده.

8-5- كنترل و صدور قبض رسيد پستي  EMS50 و تحويل آن به فرستنده . 

6- مدت زمان انجام كار : مدت زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاتر پستي با توجه به حجم و وزن و نوع لفاف بندي و استفاده ياعدم استفاده از سرويس بيمه متغير بوده و بين 2 تا 10 دقيقه مي باشد .همچنين مدت زمان تحويل مرسوله به گيرنده (مشروط به حضور گيرنده در محل ، آدرس صحيح ، و000 )براي مرسولات درون شهري 12 ساعت و تهران و مراكز استانها  24ساعت و ساير شهرستانها 24 تا 48 ساعت مي باشد

 


فلوچارت

 

 


فرم

 

 

   

 تائيديه تحصيلي

1-عنوان : تائيديه تحصيلي . 

2- هدف :  تائيديه تحصيلي .

3- دامنه عملكرد : شركت پست ج . ا . ا ، متقاضي و سازمان  آموزش و پرورش . 

4-تعريف سرويس :  بر اساس قرارداد فيما بين شركت پست و وزارت آموزش و پرورش صدور تائيديه پا