• En
معرفی خدمات ارائه شده در واحدهای پستی استان بوشهر

سرویس پست عادی

شامل نامه ها و مطبوعاتی هستند که فرستندگان روی آنها تمبر الصاق نموده و در صندوق پستی انداخته یا به باج های پستی تحویل میدهند و مرسوله بصورت عادی در جریان کار،مبادله و به مقصد ارسال میگردد و هیچگونه ثبت و ربطی روی آن صورت نمی گیرد

مراحل انجام کار بشرح دیاگرام زیر است :

 

 

سرویس پست سفارشی

در این سرویس پس از دریافت مرسوله از مشتریان به آنان رسید داده می شود.متقاضیان استفاده از این سرویس می توانند انواع مرسولات از قبیل پست نامه، مطبوعات ، کارت پستال ، بسته کوچک و امانات را از این طریق به مقاصد مورد نظر خویش ارسال نمایند در هنگام تحویل مرسوله به گیرنده تاییدیه اخذ می شود و این امکان برای فرستنده وجود دارد که سرنوشت مرسوله خود را پیگیری کند. و در قبال مفقودی یا ضایع شدن مرسوله،پست موظف به پرداخت غرامت میباشد. این سرویس از لحاظ سرعت در تحویل و توزیع با سرویس عادی تفاوتی ندارد فقط امکان اخذ رسید و پیگیری برای مشتریان وجود دارد

مراحل انجام کار بشرح دیاگرام زیر است :

پست پيشتاز

زندگي و فعاليت اقتصادي در عصر نوين به سرعت و كيفيت بالاي خد مات پستي نيازمند و وابسته است . شركت پست با راه اندازي پست پيشتاز، اين انتظار و نياز مردم و نيز شركتهاي بازگاني- اقتصادي را براورده ساخته است. پست پيشتاز، سريع ترين سرويس پستي است كه كليه عمليات پستي ان از لحظه قبول مرسوله تا توزيع در داخل، در كوتاه ترين زمان ممكن انجام مي شود بهبود  و سرعت بخشيد ن به سرويس پست پيشتاز، مستلزم توجه مشتريان گرامي به نكات زير است.

1-    استفاده از كد پستي، انجام سريعتر و دقيق تر عمليات پستي را ميسر مي سازد

2-   استفاده از پوشش مناسب جهت بسته بندي مرسولات از اسيب رسيدن به محتويات مرسوله جلوگيري مي كند.

3-  در صورتي كه مرسوله بيمه باشد، غرامتي مطابق با ارزش اظهار شده و در غيراينصورت ، مطابق مقرارت و متناسب با كرايه پستي پرداخت مي شود.

4-  در صورت عد م حضور گيرنده در نشاني، مرسوله پس از دوبار مرا جعه به نشاني گيرنده، به مدت 5 روز در مقصد نگهداري و سپس به فرستنده دعوت داده مي شود.

5-   نشاني ها را درست، كامل و خوانا(به همراه تلفن هاي تماس گيرنده) بنويسيد.

6-  جهت اداهي از زمان و صول مرسوله به گيرنده خود به جدول زمانبندي نصب شده در دفاتر پستي مي توان مراجعه كرد.

7-   در صورتي كه مرسوله حاوي اوراق بهادار و يا اشياي قيمتي باشد، بايد از سرويس بيمه پيشتاز استفاده كرد.

8-  در صورت عدم دسترسي به شخص گيرنده در نشاني هاي مراكز دولتي، نظامي، اموزشي و با مجتمع هاي مسكوني، مرسوله به دبيرخانه و يا نماينده تعيين شده تحويل مي گردد.

9-  در صورت نياز به اگاهي از سرنوشت مرسوله مي توان از غرداي روز تحويل، حداكثر تا سه ماه بعد، از طريق واحد پستي مبداء اقدام نمود.

10-    مسير مرسوله پست پيشتاز را مي توان از طريق سايت شركت پست به ادرس www.irpost.com رد گيري نمود.

مراحل انجام کار بشرح دیاگرام زیر است :

 

پست پيشتاز دو قبضه داخله

1.عنوان : پست پيشتاز دو قبضه داخله . 

2.هدف :  قبول وتوزيع مرسولات پستي در كوتاهترين زمان ممكن به نحوي كه فرستنده از دريافت مرسوله توسط گيرنده اطمينان حاصل نمايد  .  

3.دامنه عملكرد : فرستنده ، گيرنده و شركت پست ج . ا .  ا .   

4.تعريف سرويس :  پست پيشتاز  EMS سريعترين سرويس پستي كشور است كه كليه عمليات پستي آن ازلحظه قبول مرسولات تا توزيع در كوتاهترين زمان ممكن انجام ميگيرد .

در حال حاضر مرسولات قبول شده در تهران و مراكز استانها به مقصد مراكزاستانها و بيش از يكصد شهر ديگر ظرف مدت 24 ساعت به گيرندگان تحويل مي گردد . حداكثر زمان تحويل يك مرسوله پيشتاز درون شهري به گيرنده 12ساعت و براي شهرستانها 24 تا 48ساعت است .  فرستنده براي اطمينان خاطر از تحويل مرسوله به گيرنده مي تواند از پست پيشتاز  دو قبضه  استفاده كند . در اين سرويس هنگام دريافت  مرسوله ازفرستنده قبض دوم به مرسوله پيوست و هنگام تحويل مرسوله قبض مذكور توسط گيرنده امضا شده و  توسط پست پيشتاز به  آدرس  فرستنده عودت مي گردد .   

5- مراحل انجام كار :

1-5- مراجعه فرستنده به باجه مربوطه ودريافت لفاف مناسب (پاكت ، كارتن و …  )  .

2-5- درج آدرس دقيق پستي بر روي لفاف توسط فرستنده.

3-5- تحويل مرسوله به متصدي باجه .

4-5-كنترل مرسوله از لحاظ نوع لفاف و آدرس نويسي توسط متصدي باجه.

5-5- تحويل كارت EMS66 (قبض دوم )و EMS50 ( قبض رسيد پستي)به فرستنده توسط متصدي باجه .  

6-5-تكميل فرم هاي ياد شده توسط فرستنده وتحويل آن به متصدي باجه .

7-5- توزين مرسوله ومحاسبه كرايه پستي بر اساس تعرفه مصوب و الصاق تمبر و يا نقش تمبر به ميزان كرايه پستي متعلقه و اخذ وجوه مربوطه از فرستنده.

8-5- كنترل و صدور قبض رسيد پستي  EMS50 و تحويل آن به فرستنده . 

6- مدت زمان انجام كار : مدت زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاتر پستي با توجه به حجم و وزن و نوع لفاف بندي و استفاده ياعدم استفاده از سرويس بيمه متغير بوده و بين 2 تا 10 دقيقه مي باشد .همچنين مدت زمان تحويل مرسوله به گيرنده (مشروط به حضور گيرنده در محل ، آدرس صحيح ، و000 )براي مرسولات درون شهري 12 ساعت و تهران و مراكز استانها  24ساعت و ساير شهرستانها 24 تا 48 ساعت مي باشد

 


فلوچارت

 

 


فرم

 

 

   

 تائيديه تحصيلي

1-عنوان : تائيديه تحصيلي . 

2- هدف :  تائيديه تحصيلي .

3- دامنه عملكرد : شركت پست ج . ا . ا ، متقاضي و سازمان  آموزش و پرورش . 

4-تعريف سرويس :  بر اساس قرارداد فيما بين شركت پست و وزارت آموزش و پرورش صدور تائيديه پايان دوره هاي تحصيلي از سوي ادارات آموزش

 و پرورش  انجام مي شود . اين سرويس ازسال 76 از طريق واحد هاي پستي در اختيار متقاضيان قرار داده مي شود .   

5- مراحل انجام كار :

1-5-  مراجعه متقاضي به باجه مربوطه ودريافت فرم مخصوص و همراه داشتن مدرك مورد نياز(تصوير مدرك تحصيلي).

2-5-  تكميل فرم مخصوص تائيديه تحصيلي و ارائه مدرك توسط متقاضي.

3-5-  تحويل دو طغري پاكت به متقاضي و درج آدرس كامل پستي بر روي پاكتها با راهنمايي متصدي .

4-5- كنترل مدارك ، دريافت هزينه پستي برابر نرخ مصوب و تحويل قبض رسيد به متقاضي توسط متصدي .

5-5- ارسال پاكت حاوي مدارك به اداره يا ناحيه آموزش و پرورش محل دريافت مدرك تحصيلي براي صدور گواهي تاييديه

تحصيلي .

6-5- ارسال توسط اداره يا ناحيه آموزش و پرورش به واحد مورد درخواست متقاضي .     

6- مدت زمان انجام كار : مـدت زمـان سـير مرسوله در شبكه پستي (رفـت و برگشت )

96 - 48 ساعت مي باشد .

   


فلوچارت

فرم
   

امانات پستي داخله                                                                                              

1.عنوان : امانات پستي داخله . 

2. هدف : قبول و ارسال مرسولات حاوي كالا يا نمونه كالاي مجاز . 

3. دامنه كاربرد : فرستنده ، گيرنده و شركت پست ج . ا . ا  . 

4. تعريف سرويس : امانات پستي محمولاتي هستند كه معمولاحاوي كالايا نمونه كالاي مجاز بوده و با اعلام محتوي به پست سپرده مي شوند . براي ارسال امانات ، فرستنده موظف است فرم هاي مخصوص را تكميل كند .حداكثر وزن امانت اگر قابل تفكيك باشد 30 كيلوگرم است . چنانچه امانت مذكور قابل تفكيك نباشد اين مقدار حداكثر 50 كيلوگرم  مي باشد ولي نسبت به تفاوت وزن نرخ بيشتري به آن تعلق مي گيرد . ابعاد مجاز براي امانات پستي عبارت  از 20 سانتي متر ارتفاع ، 60 سانتي متر طول و 45 سانتي متر عرض مي باشد.امانات عادي اماناتي هستند كه هيچگونه شرايط ويژه اي براي قبول ، رهسپاري يا توزيع آنها در نظر گرفته نشده است و درصورت فقدان ويا ضايع شدن در جريان عمليات پستي غرامت آنها بر حسب مقررات وبا توجه به وزن آنها تامين و پرداخت مي گردد .همچنين حمل و نقل اين امانات كه فقط به صورت ثبتي قبول مي شوند عمدتا از راه زميني يا دريايي انجام مي پذيردونسبت به ساير مرسولات پستي بدون اولويت محسوب مي شوند .      

5. مراحل انجام كار :

1-5- مراجعه فرستنده به باجه مربوطه و تهيه لفاف مناسب .

2-5- بازديد محتويات امانت توسط متصدي باجه و حصول اطمينان از عدم وجود ممنوعات پستي در جوف امانت .

3-5- ارائه فرم هاي كسب تكليف، انصراف از بيمه واظهار نامه امانات پستي به فرستنده .

4-5- تكميل فرم هاي رديف 3 -5 توسط فرستنده و تحويل به متصدي باجه .

5-5- انجام لفاف بندي توسط متصدي باجه.

6-5- درج آدرس پستي بر روي لفاف امانت توسط فرستنده .

7-5- توزين امانت و محاسبه كرايه پستي بر اساس تعرفه مصوب و الصاق تمبر و يا نقش تمبر به ميزان كرايه پستي متعلقه و اخذ وجوه مربوطه از فرستنده.

8-5- صدور و ارايه قبض رسيد پستي به فرستنده . 

6.مدت زمان انجام كار : زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاترپستي با توجه به حجم و وزن ونوع لفاف بندي بين 7 تا 15 دقيقه

متغير ميباشد .

 

 

فلوچارت

 

 

 
فرم

 

 


صندوق شخصی

هرفردي باپرداخت هزينه ساليانه وارايه مدارك شـناسـايي و تشکیل پرونده مي تواند صاحب يك صندوق پستي شخصي شود. اين صندوقها دردو اندازه بزرگ وكوچك ارائه مي شوند وداراي دو كليد هستند. خصوصيات اين صندوقها دراين است كه گيرنده به جاي تحويل گرفتن مرسولات در محل نشاني سكونت خود به صندوق شخصي واگذارشده مراجعه و مرسولاتش را ازصندوق برمي دارد . آدرس گيرنده نيزدريك عدد 8 يا 9 رقمي كه پنج رقم اول آن توسط يك مميز يا خط تيره جداشده است ، خلاصه مي گردد.


 1-عنوان : اشتراك صندوق شخصي . 

2- هدف : اشتراك صندوق شخصي . 

3- دامنه عملكرد : متقاضي صندوق  شخصي وشركت پست ج . ا . ا  . 

4- تعريف سرويس :
 

 الف ) سرويس صندوق پستي شخصي : يكي از روشهاي توزيع مرسولات پستي  است كه       در  اين سرويس از شماره هاي اختصاص يافته از  سوي  واحد هاي پستي  به  جاي  نشاني استفاده مي شود .

 ب ) متقاضي : اشخاص حقيقي وحقوقي مي توانند مطابق مقررات آيين نامه متقاضي صندوق شخصي بوده و پس از موافقت اداري وانعقاد توافق نامه يك باب صندوق پستي با شماره  اختصاصي دريافت نمايند .

 ج ) توافقنامه : سندي است كه در جهت واگذاري صندوق با عنايت به مقررات آيين نامه صندوقهاي شخصي بين واحد پستي و مشترك تنظيم وپس از امضاء طرفين لازم الاجرا است .

 5-مراحل انجام كار :

1-5- تكميل فرم درخواست صندوق شخصي .

2-5- استعلام آدرس متقاضي از واحد توزيع .

3-5- تحويل مدارك توسط متقاضي .

 4-5- تكميل پرونده و تعيين شماره صندوق پستي و تحويل كليد صندوق به متقاضي.

 

-  مدارك مورد نياز :

1-اشخاص حقوقي : معرفي نامه ، تصوير اساس نامه ، آگهي روزنامه رسمي ، تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس نماينده معرفي شده .

2- اشخاص حقيقي : تصوير شناسنامه ، دو قطعه عكس ، فتوكپي قبض تلفن .  

-   صندوق واگذار شده براي سالهاي بعد قابل تمديد خواهد بود .

- هزينه هاي متعلقه مطابق نرخنامه شركت پست از مشترك دريافت مي شود .

- اجاره بهاي صندوقهاي واگذار شده در 6 ماهه اول سال معادل اجاره ساليانه و در سه ماهه سوم سال معادل 6ماه ( نصف اجاره ساليانه ) و در سه ماهه چهارم سال معادل سه ماه (4/1 اجاره ساليانه ) محاسبه و از مشترك دريافت مي شود.

 

6-مدت زمان انجام كار : 72-48 ساعت طول مي كشد .    

فلوچارت

صندوق پست صوتي 

شما مي توانيد به جاي استفاده از منشي تلفني  يك صندوق پست صوتي داشتته باشيد. 

پست صوتي نسبت به منشي تلفني مزاياي بيشتري دارد .از جمله :

-لازم نيست شماره تلفن منزل يا محل كاري را به ديگران داده ويا ان را اشغال كنيم .

- دريافت وارسال پيام بدون محدوديت مكاني وزماني ،در هر وقت از شبانه روز ، امكان پذ ير است .

براي دريافت يا ارسال پيام ، نيازي به تلفن شخصي نيست ومردم مي توانند از تلفنهاي همگاني نيز براي اين منظور استفاده كنند .

-    مشتركين داراي شماره رمز مخصوصي هستند كه تنها خودشان ويا كساني كه شخصاشمال هرمز را دراختيار انها گذارده اند ، مي توانند كليه پيامهاي صندوق پستي شان را بشنوند بنابراين اين امكان دسترسي ديگران به پيامهاي شخصي افراد غير ممكن است .

-         هزينهاي اين سرويس ،بسيار كم وارزان است .

 مديران ارشد ، مسولان روابط عمومي ، وبخش بازار يابي وسازمانها ، وزارتخانه ها ، شركتها نيروهاي نظامي ، انتظامي وامنيتي ، كسبه وبازار رسانه هاي جمعي و ... با استفاده از اين سرويس مي توانند ارتباط با بخشهاي مختلف مردم ، مشتريان و مصرف كنند گان خود را حفظ نموده وارتباطات مردمي خود را سامان بخشند .

اساتيد، .دانشجويان و همه مردم به ويژه كساني كه در محل خا صي مستقر نبوده و نيازمند ارتباط هستند ، مي توانند از اين سرويس استفاده كنند . از صندوق پستي  مي توان علاوه برارسال ودريافت پيامها، براي  پخش پيامهاي ضروري به جمع كثري از مشتركان داراي صندوق پستي نيز استفاده كرد.

مردم مي توانند پس از گرفتن شماره اعلام شده توسط اداره كل پست استان بوشهر شماره صندوق پستصوتي مشترك را وارد و پيغام خود را براي انها بگذارند و مشتركين نيز مي توانند پس از گرفتن شماره و وارد كردن شماره صندوق پست صوتي وشماره رمز خود، كتيه پيام هارا بشنوند.

 

تمبر شخصی

 

1-عنوان : چاپ تمبر شخصي . 

2-هدف : چاپ تمبر شخصي . 

3-دامنه عملكرد : شركت پست ج . ا . ا و متقاضي چاپ تمبر شخصي . 

4-تعريف سرويس :

تمبر شخصي : نوع جديدي از تمبرهاي پستي است كه در آن از تصاوير مربوط به اشخاص و آرمهاي تجاري جهت تبليغات به مناسبتهاي گوناگون در كنار تمبر چاپ ميگردد.

هر سري تمبر شخصي از دو بخش ، به شرح زير تشكيل مي شود : 

الف) بخش  ثابت و با ارزش :

اين بخش در واقع يك تمبر جاري مي باشد و متقاضيان  مي توانند از ميان مجموعه چندين طرح از تمبرهاي جاري كه به همين منظور طراحي شده است يكي را به عنوان بخش ثابت انتخاب نموده تا در كنار بخش متغير ( تصوير مورد نظر متقاضي ) به چاپ برسد. 

ب) بخش متغير :

در كنار بخش ثابت تصويري از چهره شخص (يا هر تصوير دلخواه ديگر به شرطي كه مغـــاير با شئـــونات اسلامي نباشد) چاپ مي گردد كه به عنوان بخش متغير خوانده مي شود (اين بخش فاقد ارزش پستي مي باشد) .

نكات قابل توجه :

- كليه مقررات مربوط به تمبر جاري براي تمبر شخصي نيز قابل اجرا است .

- تمبرشخصي فعلا درقطع A 4   و با پرفراژي كه دو بخش ثابت و متغيررا ازهم جدا مي كند و به تعداد 32 قطعه ( 16 قطعه تمبر و 16 قطعه تصوير شخص ) چاپ مي شود .  

در خصوص عكس هاي ارسالي لازم است موارد ذيل رعايت گردد :

  - عكس ارسالي صرفا رنگي و اندازه آن نبايد از قطع 4*6 كوچكتر باشد.   

-  عكس ارسالي فاقد تا خوردگي و خش بوده وبه هيچ وجه به وسيله منگنه ، سوزن يا چسب به فرم درخواست الصاق نشود .

-   مشخصات صاحب عكس ، به گونه اي كه در آن آسيبي ايجاد نشود ، در ظهر آن درج شود .

-   لازم است متقاضيان تمبر هاي بخش ثابت را متناسب با افقي يا عمودي بودن عكس خود انتخاب نمايند.

-  در حاشيه هر شيت تمبر شخصي ، امكان درج جمله اي ، به درخواست متقاضي وجود دارد كه لازم است در فرم درخواست تمبر شخصي انتخاب شود. 

5- مراحل انجام كار :

1-5- تكميل فرم قرارداد خريد تمبر شخصي توسط متقاضي .

2-5- ارائه كپي صفحه اول شناسنامه فرد يا درخواست كتبي شركت ، سازمان يا موسسه متقاضي به متصدي باجه ( در صورتيكه متقاضي قصد استفاده از عكس فرد ديگري را داشته باشد ارائه اصل رضايت نامه صاحب عكس الزامي است . رضايت نامه مذكور براي اولياي افراد تحت تكفل لازم نيست) .

3-5- پرداخت وجه مربوط به حق توليد تمبر و هزينه هاي پستي ارسال مدارك و برگشت تمبرهاي پستي چاپ شده و بسته بندي ويژه با استفاده از سرويس پست پيشتاز به آدرس متقاضي و يا توزيع در باجه پستي .

4-5- صدور قبض رسيد پستي در سه نسخه توسط متصدي باجه وتحويل يك نسخه قبض رسيد  به متقاضي .   

6- مدت زمان انجام كار : 3 تا 6روز.   

 

فرمکد پستی ده رقمی

 
هرمكان ، تنها بايد يك شماره يا پلاك شناسايي منحصر به فرد داشته باشد كه در جا هاي د يگراز ان استفاده  نشود . اين در حالي است كه تا كنون ، پلاك ها تنها در محدوده خاص خود مفهوم داشته و بدون ذ كر نشاني كامل و بهره برداري نبودند . ضمن انكه، تغيير اساسي محله ها ، خيابان ها وكوچه ها و نيز افزوده شدن مكان هاي جد يد ، همواره مشكلات بسياري را موجب  شده است . علاوه بر ان هر يك از سازمانها و شركتهاي كه به نحوي خدماتي را به مردم ارائه مي دادند ، براي خود پلاكهاي خاصي داشتند و اين مسئله هم موجب تداخل و سر در گمي در شناسايي پلاكها مي شد .
 گرچه استفاده از كد پستي 5 رقمي موجب شد تا با وجود هر گونه تغيير درنام معابر و پلاك اماكن ، هيچگونه خلل ور كدي در توزيع مرسولات پستي  به وجود نيايد و سرعت و دقت در ارسال انها افزايش يابد ، اما استفاده از كد نياز به بنابراين ، پس از كارشناسي به عمل امده ، بناشد كه با افزودن 5 رقم ديگربه كد پستي پنج رقمي ، براي هر مكان اعم از مسكوني ،
تجاري و اداري  يك كد منحصر به فرد و يگانه در نظر گرفته شود.با تصويب قانون´´ الزام اختصاص شماره  ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني´´ در ارديبهشت ماه سال 1376 در مجلس شوراي اسلامي ، استفاده از پلاك كد پستي ده رقمي به عنوان يگانه كد شناسائي مكانها قانوني شد .  براي اين كد
دو هدف عمده مطابق
شده كه عبارتند از : 
- جايگزيني پلاك كد پستي ده رقمي با كليه پلاكهاي شهرداري ، اب، برق گاز و مانند انها و استفاده از اين پلاك تو سط تمامي سازمانهاي اجرايي براي شناسائي مكان . 
- استاندارد كردن نشاني ها در مكاتبات اداري و پستي كه با توجه به خاصيت يگانه پستي براي هر مكان ، منحصر به فرد بوده و براي جاي ديگري تكراري شود ، شما مي توانيد با مراجعه به باجه هاي اعلام كد پستي ده رقمي در كليه ادارات پست استان با استفاده از كد پستي سرعت و دقت عمليات پستي سرعت و دقت عمليات پستي

را افزايش دهيد .

پست يافته 

يكي از عادات خوب مردم ايران، كه نشانه اي از اعتماد عمومي انها به شبكه گسترده  پستي كشور نيز محسوب مي شود، اين است كه به محض يافتن اسناد و مدارك، انها را به پست تحويل مي دهند. از اين طريق، سالانه دهها هزار سند يا مدرك توسط شركت پست جمع اوري مي شود.

تا بحال، مردم با تحمل دشواري سفرهاي غير ضروري وصرف هزينه و زمان بسيار، خود به دنبال سند گم شده به پست مراجعه مي كردند، اما اينك اداره كل استان بوشهر با هد ف احترام به اعتماد ارزشمند مردم و در جهت ارائه خدمات نوين، استرداد مدارك و اسناد يافته شده توسط مردم و در جهت ارائه خدمات نوين، استرداد يافته شده توسط مردم و شبكه پستي به صاحبان اصلي انها ست واحد هاي خدمات پست يافته، پس از جمع اوري ، جدا سازي و ثبت مشخصات مدارك و اسناد پيدا شده اطلا عات حاصله را بر اساس نوع يافته ها، طبقه بندي كرده  و در باجه هاي پستي در اختيار عموم شهروندان قرار مي دهند .

پست جواب قبولIBRS                            

 پژوهشگران همواره درباره مو ضو عات مختلف از مردم نظر سنجي مي كنند.

علاوه بر ايشان، سازمان ها، نهادها و بخش هاي اقتصادي، تجاری هم برای آگاهی از نگرش ها، نياز ها، علاقه و ذائقه مصرف كنند گان و مشتريان كالا يا خدمات خود، از نظر سنجي استفاده مي نمايند. با اين همه شنا سا يي و دسترسي به همه مشتريان با لقوه، مخاطبان و اقشار مختلف مردم در سراسر كشور جهت انجام پرسشگري كاري  كاري دشوار و پر هزينه  است .

اداره كل پست استان بو شهر با راه اندازي سرويس پست جواب قبول، ارسال و گرد اوري فرم هاي نظر سنج را براي پژوهشگران و موسسات امكان پذير ساخته است.

ويژگي ها و شرايط استفاده از پست جواب قبول: 

1-    متقا ضيان به شركت پست مراجعه كرده  و پس از عقد قرارداد، هزينه ارسال و دريافت پرسشنا مه ها را پر داخت مي كنند.

2-    پرسشنا مه ها به شكل كارت، ائروگرام و يا پاكت پستي براي مشتركين مورد نظر متقا ضي، پست مي شود.

3-    پا سخگويان به نظر سنجي ها بدون صرف هزينه هاي پستي و با الصاق تمبر، پا سخنامه ها را به صندوق پستي انداخته و يا به نز ديك ترين باجه پست تحويل مي دهند. بر روي اين گو نه مر سولات تاكيد شده است كه اين مر سوله از پر داخت هزينه پستي معاف است.

4-    واحد هاي پستي پاسخنامه ها را از صندوق هاي پستي جمع اوري كرده و به نشاني متقاضي ار سال مي كنند.

 

 پست تلفني 193

 

  ترديد غير ضروري در شهرها ، علاوه بر افزايش انواع الودگي در محيط زيست ،از ميزان بهره وري نيز مي كاهد . به همين منظور اداره كل پست استان بوشهر با راه اندازي سرويس پست تلفني اين امكان را ايجاد كرده است تا شهروندان بتوانند مرسولات و امانات خود را از منزل به مقصد مورد نظر ارسال  كنند .  به جاي مراجعه مستقيم به پست ، فقط كافي است با شماره تلفن 193 تماس بگيريد و تمامي عمليات را به كاركنان پست واگذار كنيد .

 

          پست الکترونیک         

 تاكنون سيستم پستي اينترنت مهمترين سرويس از ميان سرويسهاي گوناگون اينترنت بوده و شايد اين سرويس بيشترين استفاده را د ر ميان سرويسهاي اينترنتي به خود اختصاص داده است . هر روزه پيامهاي بيشماري از يك بخش اينترنت به بخش ديگر ان فرستاده مي شود و اغراق نيست كه بگوئيم هم اكنون جهان متكي به پست اينترنت مي باشد .

بسياري از اين پيامها ، ياد داشتها شخصي از فردي به فرد ديگر و حاوي متن ساده است اما ، امكان پست الكترونيكي همچون تصاوير و برنامه هاي كامپيو تريو سندهاي صفحه گستر يا واژه پردازي نيز وجود دارد .  در اين راستا ، اداره كل پست استان   بوشهر در جهت توسعه سيستم الكتر ونيكي و جهت رفاه حال شهرحال شهروندان اين سرويس را داير نموده و اماده قبول مشترك مي باشد .

 

نحوه اشتراك 

متقاضيان مي توانند با مراجعه به واحد كامپيو تر اين اداره كل يك صندوق پستي الكتر ونيكي در سيستم پست الكتر ونيك اداره كل پست داشته باشند .    

                                              

                                      

 پست مستقيم :

                                                                                     

 اگر شما كالايي براي عرضه داريد ؛ اگر خدمتي به مردم ارائه مي دهيد ؛ ويا شركت تبليغاتي ويا بازاريابي داريد ؛ مي دانيد كه تبليغ ، يكي از مهمترين عوامل اساسي در بازاريابي و فروش كالا وخدمات به شمار مي روند. اگر پيامهاي تبليغاتي درست به موقع به مخاطبين اصلي وبه عبارت بهتر مصرف كنندگان مورد نظر خود برسند ،تاثير بسزايي در فروش كالا وخدمات شما دارند .                   

اداره كل پست استان بوشهر با استفاده از كد پستي ده رقمي وشناسايي اماكن موجود در جامعه وبا راه اندازي يك سرويس پستي به نام پست مستقيم تلاش دارد تا از اتلاف هزينه وزمان در تبليغات جلوگيري كرده و شما را به مصرف كنند گان مورد نظر تان معرفي و متصل كند . كافي است شما تعيين كنيد كه براي چه صنفي ( فرهنگي ، اموزش ، كسبه ، كارگاه ، ادارات ، و....) مستقيما پست شود .

 

برخي از مزاياي پست مستقيم :

 

-         هزينه تبليغاتي كمتر در مقايسه با ديگر رسانه ها

-         شناسايي دقيق و بي واسطه مشتريان

-         ايجاد ارتباط دو سويه و مستمر توليد كنند گان يا عرضه كنند گان كالا و خدمات با مردم ( به عنوان مشتري )

 

در صورتي كه مشتريان خاصي باي كالا و يا خدمات در نظر باشند ، پست مستقيم  مي تواند :

 

-         پيام و تبليغات كالا يا خدمات را به مشتريان مورد نظر ارسال نمايد .

-         پاسخ و واكنش مشتريان ، اعم از نطر يا در خواست را دريافت نمايد .

-         شفارش كالا يا خدمات مشتريان را به توليد كنندگان يا عرضه كنند گان برساند

-         كالا را به مشتريان تحويل دهد .

-         سياهه صورت حساب  و پرداختهاي مربوط را نيز ارسال و در يافت كند ودر نهايت روابط توليد كنندگان و عرضه كنند گان كالا وخد مات را به مناسبتهاي مختلف واز طريق ارسال هدايا ، ارائه اخرين اطلا عات از توليدات و خدمات ، اخرين تغييرات در محصولا ت و قيمت ها و...  حفظ نماييد .

 

 

 

جهت كسب اطلاعا ت بيشتر و استفاده از اين سرويس ، به كارشناس امور پستي يا روابط عمومي اين اداره كل مراجعه نمايد .

 

   

پست رستانت  

 

اگر شما فاقد نشاني ثابت و مشخصي هستيد و يا اگر براي مدت كوتاهي به شهري سفركرده ايد و نشاني خاصي نداريد و يا نمي خواهيد انرا به د يگران بدهيد، مي توانيد از سرويس (( پست رستانت)) استفاده كنيد.

براي بهره برداري از اين خدمت پستي با هماهنگي اداره كل پست مركزي شهري كه در ان بسر مي بريد، يكي از شعبات پستي ان شهر را بعنوان ادرس خود مشخص و سپس از فرستندگان بخواهيد با استفاده از سرويس پست رسانت مر سولات مورد نظر را به نام شما در مقصد ارسال نمايند.

مسافران، جهانگردان، تجار و پيمانكاران و هر متقاضي ديگري مي توانند از مزاياي اين خدمت پستي بهره مند گردند.

مهلت نگهداري مرسولات پست رسانت به غير از ماه ورود، دو ماه است.

به خاطر داشته باشيد در محل نشاني اينگونه مرسولات بايد عبارت(( پست رسانت))

با حروف درشت درج شود. بكار بردن حروف اختصاري، نام كوچك(بدون ذكر نام خانوادگي ))، ارقام قراردادي بين فرستنده و گيرنده و يا نام مستعارمانع پذیرش مر سوله خواهد شد.

- عنوان : پست رستانت  . 

2-
هدف : توزيع مرسوله پستي در واحدهاي پستي براي آن دسته از افرادي كه  نشاني ثابت ندارند . 

3- دامنه عملكرد :  فرستنده ‏، گيرنده و شركت پست ج . ا . ا   . 

4- تعريف سرويس : كساني كه به هر دليل آدرس دقيق پستي ندارند مي توانند از فرستندگان مرسولات خود تقاضا كنند تا

مرسولات را به آدرس يك دفتر پستي كه عمدتا دفتر مركزي است ارسال و با مراجعه به آن دفتر و ارائه كارت شناسايي مرسوله

رادريافت نمايند.  به اين قبيل مرسولات پست رستانت مي گويند . 

تبصره : مدت زمان نگهداري مرسولات پست رستانت 2 ماه پس از ماه دريافت است. 

5-  مراحل انجام كار :

1-5- مراجعه فرستنده به باجه پستي .

2-5-  درج نشاني و مشخصات كامل فرستنده و نام و نام خانوادگي گيرنده و پست رستانت مقصد توسط فرستنده .

3-5- در صورت مراجعه گيرنده و ارائه كارت شناسايي معتبر تحويل مرسوله با دريافت حق توزيع روزانه و صدور قبض حق

توزيع انجام مي شود .

4-5- در صورت عدم مراجعه گيرنده در زمان مقرر يا خودداري از قبول ، مرسوله به مبدا برگشت مي شود. 

6-مدت زمان انجام كار :توزيع مرسوله در واحد پستي مقصد در صورت مراجعه گيرنده در اسرع وقت انجام مي شود. 


فلوچارت


V5.3.9.0